Sccm Ile Query Management Part 3

Bu Makalemizde bir önceki serimize değişkenler katarak (and, or, not, () gibi) nasıl farklılıklar oluşturabileceğimizi göreceğiz. Bu makaleye geçmeden önce bir önceki makaleleri okumanızı öneriyorum.Birinci makalemizde basit uygulamalar, ikinci makalemizde ise gelişmiş uygulamalarla örnekler yapmıştık. Şimdi ise basit değerlere bileşenler ekleme ile devam edeceğiz.

Öncelikle kavramlar, aşağıda bulunan tüm maddeleri önceki makalelerde işlemiştik, şimdi sıra expressionslarda yani değişkenlerde. Bunu bir alt resimde daha detaylı açıklamak için büyük bir printscreen ile açıklama yapacagız.


değişkenleri yakından inceleyelim


1 – Yeni oluştur, yeni bir kriter girmek için kullanılır

2 – Var olan kriteri düzenler

3 – Sil, kriteri sile

4 – Seçilen öğeleri gruplar. Bu seçenek aslında son derece açıktır. Tıpkı matematik işleminde ki parantez gibi düşünebiliriz.

Örnek: 3+2=6, x2=12, 3+(2×2)=7 gibi.

Örnek 2: 4 gb altı ram olan sunucular+2008 sunucular+sp1 yüklü sunucular= bu üç özelliği barındıran sunucuların listesi

(4 gb altı ram olan sunucular+2008 sunucular)+sp1 yüklü sunucular = 4gb altı ram olan 2008 sunucuların içindeki sp1li sunucular

5 – Gruplamayı sil, gruplamayı siler

6 – &| – Ve – veya özelliği arasında geçiş yapar

7 – ! – Değil seçeneğidir, örnek: 2008 sunucular+sp1 yüklü sunucular + file server özelliği yüklü olmayan sunucular

Şimdi örnekleri genişletelim

1 – Yeni bir Simple sorgu oluşturalım ve sonuçlarına bakalım. 326 adet W7 pc sıralanmış durumda.2 – Bir basit sorgu daha yazıyoruz ve ram miktarını 180 mb üzeri olarak seçelim


Sonuçlar 33 adet.3 – 3ncü br kriter girelim, cpu miktarı

Sonuç: 32 öğe


Ilk iki öğeyi gruplayarak hem 1 hem 2nci kriter özelliklerini taşıyan sonuçları 3ncü sağlanan kriterile eşleşenlerini bulalım


Sorgu dili içerisine bakarsak

select distinct SMS_R_System.NetbiosName from SMS_R_System inner join SMS_G_System_X86_PC_MEMORY on SMS_G_System_X86_PC_MEMORY.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId inner join SMS_G_System_PROCESSOR on SMS_G_System_PROCESSOR.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where (SMS_R_System.OperatingSystemNameandVersion = “Microsoft Windows NT Workstation 6.1” and SMS_G_System_X86_PC_MEMORY.TotalPhysicalMemory > 180000) and SMS_G_System_PROCESSOR.MaxClockSpeed > 2000

Diğer bir örnek ise or karakterini kullanmaktır


Burada ise 180 mb üstü veya W7 kurulu olan pclerin sonucunu 2 ghz işlemci hızı olan kriter sonucuyla birleştireceğiz

select distinct SMS_R_System.NetbiosName from SMS_R_System inner join SMS_G_System_X86_PC_MEMORY on SMS_G_System_X86_PC_MEMORY.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId inner join SMS_G_System_PROCESSOR on SMS_G_System_PROCESSOR.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where (SMS_R_System.OperatingSystemNameandVersion = “Microsoft Windows NT Workstation 6.1” or SMS_G_System_X86_PC_MEMORY.TotalPhysicalMemory > 180000)
and SMS_G_System_PROCESSOR.MaxClockSpeed > 2000

Tabiki sonuçları sütunlara dökmek için general tabında bu sutünları belirtmeyi unutmayınSon seçeneğimiz değili ise şu şekilde kullanabiliriz

Sonuçlar aşağıda.


Tabiki bu örnekleri yüzlerce eçenek ile çoğaltabilirsiniz, Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *